SIXTH Demo Options
Sixth

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız Hakkında kısaa bilgiler.


BSM Trans Lojistik - Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız;

 
Doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi, Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi, Atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi, Oluşan tüm atıkların sadece yetkilendirilmiş firmalara teslim edilmesi,

Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulması, Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir

Saha Ekibimiz